LEVERING IN NEDERLAND

Bij het plaatsen van een bestelling en vóór de betaling van het product kunt u zien binnen welke termijn het door u bestelde artikel op het opgegeven adres geleverd kan worden.

Na het plaatsen en betalen van de bestelling op onze website ontvangt u automatisch een e-mail met een traceercode en een link. In de e-mail wordt ook de geschatte levertermijn van uw bestelling vermeld.

Meestal wordt uw bestelling bezorgd door PostNL of DPD, waarbij het pakket tot aan de deur wordt gebracht.

Indien de lengte van het bestelde artikel meer dan 1 meter 73 centimeter bedraagt, wordt uw bestelling verzonden via UPS.

KOSTEN EN BETALING VAN DE LEVERING

Artikelen met een waarde van meer dan 200 euro (inclusief btw) worden gratis bezorgd aan de koper.

Indien de waarde van het artikel minder is dan 200 euro (inclusief btw), dient de koper de verzendkosten van 9 euro (inclusief btw) te betalen. De verzendkosten worden bij het plaatsen van de bestelling toegevoegd aan het totaalbedrag en moeten gelijktijdig worden betaald.

RISICO VAN VERLIES OF BESCHADIGING VAN HET PRODUCT BIJ LEVERING

MCLX B.V. is verantwoordelijk voor de levering van het product totdat de koper het bestelde artikel heeft ontvangen. Indien het product aan de buren is afgeleverd (en de koper geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor levering aan de buren tijdens het bestellen), blijft MCLX B.V. verantwoordelijk totdat de koper het artikel ophaalt.

Let op, er zijn uitzonderingen! De koper is verantwoordelijk voor de levering in de volgende gevallen:

  • De koper heeft zelf een vervoerder gekozen die niet door MCLX B.V. wordt aangeboden.

  • De koper heeft vooraf uitdrukkelijke toestemming gegeven voor levering aan de buren en het artikel is daar verloren gegaan of beschadigd.

INDIEN U NIET THUIS BENT

Was u niet thuis op het moment van levering of heeft u de bel niet gehoord? De koerier zal het pakket in uw brievenbus achterlaten, bij de deur van uw appartement of bij uw buren.

Let op! De levertermijnen die op onze website en/of tijdens het bestelproces worden vermeld, zijn indicatief en worden niet beschouwd als uiterste termijn.

Levertermijnen kunnen variëren vóór, tijdens en na feestdagen.

De levertijd van het product kan in geen geval langer zijn dan 30 dagen.

LEVERING NAAR ANDERE EUROPESE LANDEN

Op dit moment leveren wij alleen in Nederland. Indien u een product wilt kopen in onze online winkel, maar buiten Nederland woont, kunt u in dat geval een bestelling plaatsen met een leveradres binnen Nederland.

RETOURNEREN VAN HET PRODUCT

Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door MCLX B. V. verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar MCLX B. V.. De kosten van standard sending en retourzending komen voor rekening van MCLX B. V..

In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

Ingeval van ontbinding zal MCLX B. V. het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. MCLX B. V. is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door MCLX B. V. terugbetaald.

Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar [email protected]. MCLX B. V. zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Als een geschil tussen MCLX B.V. en de klant (koper) niet is opgelost via onderhandelingen, kan de klant een beroep doen op Online Dispute Resolution: https://ec.europa.eu/odr

2022 MCLX.EU